วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553

5 ธันวาคม 2552

กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร
" 5 ธันวามหาราช"
นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการ,
นายอนันต์ สุขดี รองผู้อำนวยการ
พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่
และนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร
"5 ธันวามหาราช"
ณ ที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาทวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง

นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
นายปัญญา จิตรีมิตรและนายอนันต์ สุขดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
นำคณะครู เจ้าหน้ที่ นักเรียน นักศึกษา
ร่วมกิจกรรม "ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง" จังหวัดสระบุรี
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552
ณ วัดพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท
โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธี
"มีประชาชนร่วมกิจกรรม ประมาณ 20,000 คน"

"มีชีวิต มีให้ดี ต้องมีชาติ
ชาติวิลาส นั้นต้องมี ศรีศาสนา
สองนั้นจะดี ต้องมี ธรรม-ราชา
เป็นหัวหน้า และตัวอย่าง ทุกอย่างไป

ประเทศชาติ เหมือนร่างกาย ให้คิดดู
ไม่มีกาย ใจจะอยู่ อย่างไรได้
ศาสนานั้น เหมือนใจ ฝ่ายนามกาย
ไม่มีใจ ก็เหมือนตาย ซากก่ายนอน

มหากษัตริย์ เหมือนสติ และปัญญา
ที่บัญชา กายและใจ ให้เป็นสมร
ร่วมกันไป คล้ายกับงาน สหกรณ์
ไม่ม้วยมรณ์ ไทยเจริญ เกินเปรียบเอยฯ"

พุทธทาสภิกขุ